Maligayang ika-124 Araw ng Kalayaan sa inyong lahat!

Tema: “Kalayaan 2022: Pag-suong sa Hamon Ng Panibagong Bukas (Rise Towards The Challenge Of A New Beginning)”.
Pagbati mula sa Vice-Governor’s Office at ng Sangguniang Panlalawigan.